Equip

VOZES està formada per un gran equip de professionals d’àmbit nacional i internacional, que treballen durant tot l’any a través dels Espais VOZES així com amb les Orquestres i Corals. Comptem amb diverses càtedres internacionals, on els nostres nois periòdicament reben la visita d’un professor que els ajuda a millorar el nivell. El voluntariat és la pedra angular del projecte VOZES.

Així mateix, comptem amb la col·laboració de professionals provinents de la SGAE, amb els quals VOZES ha signat un acord i tant a Barcelona com a Madrid comptem amb la seva col·laboració en diferents espais.

Equip

Col·laboradors

Càtedres Internacionals