Projectes

Les classes s’imparteixen entre setmana, en horari extra-escolar i en alguns casos en horari lectiu en els diferents Espais VOZES (escoles, instituts, centres cívics, associacions de veïns, entitats …). D’entre les noies i els nois que hi participen, els que tenen interès d’ampliar l’activitat, els divendres a la tarda i dissabtes conflueixen en un mateix espai, on treballen
junts independentment del centre d’on provinguin, conformant les diferents orquestres i corals de Vozes.

A cada Espai Vozes es realitza l’activitat que més s’adapta al perfil sociocultural del grup: cant coral, taller de violins, taller de guitarres, batucada, taller de cello, taller de piano … Els alumnes beneficiaris del projecte, trien un instrument d’acord a la vostra mida (es els ofereix l’opció de canviar d’instrument, sempre que hi hagi disponibidad) i s’integren en les Orquestra Vozes, abans sempre passen per l’activitat Coral.

Menú