VOZES, escola de vida

Vozes és una escola de vida per a més de 500 nens a Barcelona, als districtes de Nou Barris,
Sant Andreu i Besòs, i des de finals de 2015 a Madrid, a Vallecas i Carabanchel.

Nascut el 2005, Vozes és un projecte músicsocial que treballa amb nens i adolescents que no
poden accedir a la pràctica musical, i que a través d’aquesta, se’ls ofereix l’oportunitat d’integrar-
se plenament en la societat, sense renunciar a la qualitat i compromís que la mateixa exigeix.

Inspirat en el sistema nacional d’orquestres i cors infantils i juvenils de Veneçuela, el projecte
VOZES està liderat per Pablo González, alumne avantatjat d’aquest sistema. En els seus inicis el
projecte va treballar a través d’una coral infantil, amb el pas dels anys, VOZES ha creat una
estructura d’orquestres simfòniques de diferents formats, corals i batucades.

VOZES ofereix accés a la formació musical i als instruments de forma gratuïta a nens a partir de 3
anys i sense límit d’edat, a través de 16 Espais VOZES, entre escoles públiques, instituts, centres
cívics, associacions de veïns …. Es treballa a través de la música com a principal vía per a la
millora social i intel·lectual, obtenint resultats en els nens i adolescents més enllà dels musicals
(millores en les competències personals, en el rendiment escolar, en la qualitat de l’entorn
familiar. ..) .

Durant els darrers anys, VOZES ha crescut a causa de la demanda d’una activitat gratuïta, d’una
altra manera resultaria gairebé impossible que els nens i joves tinguessin accés a una activitat
artístic-musical.

La clau de la metodologia resideix en la immersió dels nens des de fases inicials d’aprenentatge
amb les orquestres avançades, combinant així les classes grupals i individuals de l’instrument,
amb la incursió amb la primera orquestra. Això genera en els nens un aprenentatge molt més
accelerat, i la il·lusió per aprendre i arribar a nivell dels “grans”.

Valors

Vozes ofereix oportunitats. La música desperta una sensibilitat especial que ens permet treballar
VALORS, i que es tradueix en resultats tangibles.

• Respecte per la vida
• Ciutadania
• Llibertat
• Compromís i responsabilitat
• Implicació i constància
• Honradesa
• Esforç i perseverança
• Igualtat
• Convivència
• Solidaritat

VOZES treballa per contribuir a un canvi social a través de la música

Aquest treball en valors està incidint positivament en la millora de les competències. A través dels
anys, VOZES ha anat analitzant conjuntament amb alguns dels centres educatius on ofereix la
seva activitat, obtenint resultats més enllà dels esperats, especialment a nivell qualitatiu:

• Millora en la qualitat de la relació familiar
• Augment del compromís i la responsabilitat
• Millora en el rendiment escolar
• Implicació i aprenentatge en el projecte

Menú