Equip

VOZES està formada per un gran equip de professionals d’àmbit nacional i internacional, que treballen durant tot l’any a través dels Espais VOZES així com amb les Orquestres i Corals. Comptem amb diverses càtedres internacionals, on els nostres nois periòdicament reben la visita d’un professor que els ajuda a millorar el nivell. El voluntariat és la pedra angular del projecte VOZES.

Així mateix, comptem amb la col·laboració de professionals provinents de la SGAE, amb els quals VOZES ha signat un acord i tant a Barcelona com a Madrid comptem amb la seva col·laboració en diferents espais.

Equip

Pablo González

Fundador del projecte VOZES. President de AMPI i director de l'Orquestra Simfònica Internacional Vozes.

Violoncel·lista i director veneçolà, Pablo González Martínez, va decidir crear i liderar a l’any dos mil quatre un projecte social que avui dia ofereix accés a l’art i a la cultura a través de la formació musical gratuïta a més de 500 nenes, nens i adolescents a través del projecte Vozes, projecte que alberga una estructura d’orquestres simfòniques d’àmbit nacional i internacional, corals, batucades …

Ismael González

Professor de contrabaix. Director de l'Orquestra Infantil-Juvenil VOZES i professor coral

Inicia la seva formació musical treballant com a voluntari en els inicis del projecte VOZES mentre estudia a l’escola de música municipal de Badalona Jazz i música moderna en l’especialitat de baix elèctric.
Actualment continua els seus estudis rebent classes de contrabaix i cant al conservatori de música municipal de Barcelona i classes de direcció d’orquestra.

Eva Pacheco

Professora de clarinet

Amant de l’oboè, totes les seves necessitats d’expressió han estat guiades sempre per l’malenconiós so del seu instrument. Dona, oboista i músic en constant expansió, el seu major estímul avui dia és transmetre els seus coneixements i l’amor per l’instrument i la música als nens i nenes que comparteixen la mateixa necessitat i al mateix temps continuar formant part del món sonor al qual només podem accedir a través de la música.

Col·laboradors

Regulo Sarmiento

Colaborador

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nathalie Smirnoff

Colaborador

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Julio Rangel

Colaborador

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Pilar Verdaguer

Profesora de Canto Coral.

Persona, mare de família nombrosa, esposa, metgessa geriatra, cantaire coral veterana, directora coral incipient, estudiant de cant líric, pianista frustrada, i sempre aprenent.

Juan Rodríguez

Colaborador

Jorge Abreu

Colaborador

Alissandra Bondi

Colaborador

Neus Carles

Colaborador

Càtedres Internacionals

José David Fuenmayor

Colaborador

Ma Alejandra Peña

Colaborador

Yordano Nuñez

Colaborador

Salvatore Barile

Colaborador

Francesca Canali

Colaborador
Menú